De werkplek als vertrekpunt in het opleidingsplan

Sadaci is gelegen in de Gentse haven en producent van molybdeen en ferromolybdeen. Deze producten worden in de metaal- en staalindustrie gebruikt in toepassingen waar corrosiebestendigheid en materiaalsterkte van belang zijn.

De vraag

Zoals vele productiebedrijven heeft Sadaci te maken met een sterke uitstroom door vergrijzing op de werkvloer. Deze uitstroom van kennis was voor Sadaci één van de redenen om proactief te zorgen dat kennis en ervaring in huis bleven.  VAPRO werd gevraagd om hierin te ondersteunen.

De aanpak

VAPRO heeft een gestructureerde methodiek van werkplekleren ontwikkeld die – vertrekkende van de werkvloer – kennis en ervaring laat doorstromen op een overzichtelijke en meetbare manier. Gestart werd met het opzetten van de werkplekinventarisatie (WPI), waardoor een grondplan van de opleiding ontstaat. Vervolgens worden leerwerkopdrachten (LWO’s) geïntroduceerd, die drie niveaus van moeilijkheidsgraad kennen. Deze drie niveaus zorgen ervoor dat zowel jong als oud en van nieuweling tot ervaren operator worden getriggerd om constant te leren over hun installatie en proces. Leergesprekken evalueren en monitoren de voortgang. Voeg hier nog specifieke workshops aan toe en je hebt een volledig opleidingsplan.

De opdrachtgever over het project

“Ik zie nieuwe medewerkers die enthousiast leren en oudere medewerkers die LWO’s ter hand nemen om kennis weer op te frissen, omdat ze een goede begeleider willen zijn.  Ik zie dat er wordt gepraat over wat de beste antwoorden zijn en zie iedereen zo leren”.