Iedere dag veilig werken met VAPRO V-Secure

Het leren en onthouden van feiten werkt bij de meeste mensen het beste wanneer de informatie die je moet gebruiken, doorlopend en in kleine hoeveelheden wordt gedoseerd. Hiervoor hebben wij V-Secure ontwikkeld, een tool speciaal voor iedereen die te maken heeft met risico’s in de industrie.

V-Secure is een online toetsinstrument, waarbij je op regelmatige basis per e-mail een verzoek krijgt om een aantal vragen omtrent een bepaald veiligheidsthema te beantwoorden.

Op basis van de uitkomsten worden mogelijke vervolgacties voorgesteld. Bijvoorbeeld een aanvullende training of een specifieke toolbox meeting.

Hierdoor bereik je als medewerker de volgende voordelen:

  • Nooit meer hele dagen in een zaaltje voor een standaard veiligheidstraining
  • Bijgespijkerd worden op maat over veiligheidsonderwerpen die echt zijn weggezakt
  • Regelmatig online herinnerd worden aan actuele veiligheidsonderwerpen, zodat je scherp blijft op de werkvloer

Iedereen wil veilig werken en V-Secure kan daar goed bij helpen. Online, op maat – en gedurende het hele jaar, in plaats van om de paar jaar. Betaalbaar voor werkgevers (medewerkers hoeven niet één of meerdere dagen te worden uitgeroosterd) en toegespitst op wat de werknemer nodig heeft om processen veilig te laten verlopen.