Moet ik medewerkers eigenlijk wel laten meedenken over de koers van het bedrijf?

Vandaag de dag zijn nog steeds veel organisaties hiërarchisch georganiseerd. Toch zie je steeds vaker dat goede managers inzien dat alle werknemers binnen een organisatie belangrijk zijn voor het behalen van resultaten.

Met elkaar in gesprek blijven en collega’s betrekken bij wat er speelt binnen het bedrijf en de sector lijkt de sleutel tot succes. Want op deze manier krijgen werknemers inzicht in de positie van het bedrijf binnen de markt en krijgt men meer begrip waarom bepaalde strategische besluiten worden genomen, of soms onvermijdelijk zijn.

Veranderen mag

De meeste werknemers snappen dat de wereld verandert, maar men wil wel graag weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.
Voor de leidinggevende is het belangrijk om een structuur neer te zetten waarin medewerkers met elkaar in contact komen en kennis uitwisselen. Door heel de organisatie heen.

Op deze manier laat je de werkvloer niet alleen meedenken over strategisch beleid, maar kan het management ook iets leren over de productieprocessen van alledag! Door met elkaar kennis te maken, en ook mogelijkheden te bieden tot meedenken, zullen medewerkers zich meer dan ooit betrokken voelen bij elkaar en bij de organisatie.

Vertrouwen

Door deze aanpak zal het onderlinge vertrouwen verbeteren en iedereen zal het bedrijf beter leren kennen. Maar het belangrijkste is misschien nog wel de duurzame kennisuitwisseling, door alle lagen van de organisatie heen. Het zal een ontzettende boost geven aan de kwaliteit van strategische beslissingen en het draagvlak hiervoor.

Als leidinggevende hoef je niet langer ieder probleem zelf op te lossen. Sterker nog, er is ontzettend veel kennis en betrokkenheid aanwezig binnen de eigen organisatie. Geef je werknemers daarom veel ruimte zodat zij zichzelf (en elkaar!) optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.