Non-stop kennisdelen met de VAPRO MemoTrainer

Met behulp van de MemoTrainer App helpen wij steeds meer bedrijven om relevante kennis niet weg te laten zakken uit het dagelijks bewustzijn van proces-operators, technici en bedieningspersoneel op de werkvloer.

De handige MemoTrainer App legt regelmatig korte vragen voor aan medewerkers. Hierdoor worden leerprocessen en kennisdeling binnen de organisatie plaats- en tijdsonafhankelijk gestimuleerd. Deelnemers kunnen vragen aangeboden krijgen via het e-mailadres van de medewerker, maar ook via een smartphone of tablet.

Het werk- en leerproces worden op een goedkope en efficiënte manier met elkaar verbonden. Jouw medewerkers hoeven dus geen dag meer vrij te nemen voor een cursus.

De MemoTrainer App wordt gebruikt voor het overbrengen van: 

  • Proceskennis (kennis van de werkplek)
  • (Voedsel)Veiligheidskennis
  • Organisatiekennis (bedrijfsspecifieke kennis over systemen die worden gebruikt)

VAPRO kan toetsvragen formuleren op basis van de specifieke leerbehoefte, maar je kunt natuurlijk ook eigen vragen aanleveren. Hiermee biedt de MemoTrainer de unieke mogelijkheid om direct leermateriaal te maken dat inspeelt op ontwikkelingen of incidenten binnen jouw eigen organisatie. Uiteraard is het mogelijk om zelf te kijken of vragen überhaupt beantwoord worden, door wie – en welke antwoorden er worden gegeven.

Een neveneffect van deze aanpak is dat medewerkers geprikkeld worden om met elkaar te gaan praten over de gestelde vragen.

Op die manier kunnen zij kennis delen over onderwerpen die de organisatie belangrijk vindt.

Meer weten over de mogelijkheden van de VAPRO MemoTrainer?

Lees dan verder, of neem contact met ons op.