Safety Excellence, veiligheid 2.0

Met Safety Excellence voegen wij eigenlijk de zesde S (van Safety) toe aan de Japanse 5S methode die veel wordt gebruikt door bedrijven in de procesindustrie en als doel heeft het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Door deze zesde S toe te voegen wordt de werkplek, naast goed georganiseerd, ook veilig. Een voorbeeld van Safety Excellence is een goed werkbare werkvloer, gericht op het ergonomisch optimaliseren waardoor je efficiënter kan werken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan duidelijke werkprocedures en de aanwezigheid van informatie over gevaarlijke stoffen waarmee men werkt.

Draagvlak

VAPRO heeft niet alleen ervaring met het implementeren van veiligheidsbewustzijn binnen organisaties, maar weet ook hoe je draagvlak krijgt voor dit soort programma’s op de werkvloer. Dit doen wij door de mensen op de vloer te laten zien wat een programma voor hen betekent. Zo laten wij met Safety Excellence zien hoe veiligheid het werk vaak ook gemakkelijker maakt.

Zo troffen wij ooit een producent van technische installaties waar medewerkers iedere dag een halve circusact moesten uitvoeren om bedradingen juist aan te brengen. Door het goed inrichten van de werkplek met de juiste middelen, bleek dit werk een stuk veiliger en ook een stuk efficiënter te kunnen.

Bedrijfsblindheid

Vaak ontstaan bepaalde situaties geleidelijk waardoor gewenning en een soort ‘bedrijfsblindheid’ ontstaat. Je hebt dan een externe blik nodig om je hiervan bewust te worden en een transformerende verbetering aan te brengen. Safety Excellence begint daarom ook met een scan van het bedrijf op die drie vlakken: veiligheid, kwaliteit en efficiency.

Meer weten over Safety Excellence, neem dan contact op.