Team effectiviteit: onderling vertrouwen is soms groot taboe op de werkvloer

Vaak zit het ontbreken van team effectiviteit van een groep uitstekende medewerkers niet in hun vakdeskundigheid, maar in andere krachten die prettig werken tegenhouden.

Breng je team naar het hogere level!

Je team is goed opgeleid, iedereen weet heel goed wat hij moet doen en waarom. Toch loopt het niet echt lekker. Wat is er aan de hand? De bekende systemen om werkprocessen te optimaliseren, denk bijvoorbeeld aan Lean, WCM, TPM en 5S, werken goed om een verbeterstap te maken. Een logische en vaak relatief eenvoudige stap die je daarnaast kan nemen wordt nogal eens overgeslagen. Het team laten werken als goed team. Een team waar je weet wat je aan elkaar hebt en een ieder met de beste intenties doet wat hij kan doen.

Praten over in plaats van met elkaar

Onderlinge, onuitgesproken spanningen sluipen er in en hebben na een tijdje meer effect dan je zou willen. De onderlinge communicatie verslechtert waardoor er fouten ontstaan en er van samenwerking steeds minder sprake is. De hoeveelheid roddel neemt toe en uitspraken als “Zie je wel!” hoor je steeds vaker.

Deze onderlinge spanningen hebben een grote invloed op het werkplezier, de effectiviteit en het ziekteverzuim.

  • Concurrentie tussen teams en/of afdelingen
  • Een ongezonde afrekencultuur rondom onbedoelde fouten
  • Roddelen, dus niet met maar over elkaar praten
  • Niet goed om (kunnen) gaan met elkaars talenten en tekorten

Het zijn factoren die kunnen bijdragen aan negatieve dynamieken en onderling wantrouwen binnen en tussen teams. Iets wat je niet wil, want in de procesindustrie werk je met elkaar en ben je sterk van elkaar afhankelijk. Soms gaan er dingen mis, maar wat je wil voorkomen is dat men naar elkaar gaat wijzen. Je ziet natuurlijk liever dat een probleem wordt opgelost als team. Dus een goed _error management_ is belangrijk.

Oplossingen

Deze ongezonde sfeer kruipt heel langzaam in de organisatie. Zo langzaam dat je eigenlijk al te laat bent wanneer je het je realiseert. Zonde, want dit kan ernstige gevolgen hebben voor de effectiviteit van werkprocessen en zelfs voor de veiligheid.

Als er bijvoorbeeld spanningen bestaan tussen het productieteam en de technische dienst, zal je zien dat procesverbeteringen (in het onderhoud of in de bediening van machines) lang op zich laten wachten. Wanneer men niet goed met elkaar communiceert kom je zelden tot een optimaal proces.

Oplossingen kunnen zijn:

  • Rouleren; doorbreek vaste (belemmerende) patronen. Het levert echter ook een nieuwe dynamiek op van teams in verschillende fases.
  • Goed (leren) kijken: soms gaan spanningen over een persoonlijk conflict, soms over de thuissituatie – soms heerst er een angstcultuur op de werkvloer.

Onze ervaring is dat een aanpak gericht op onderling begrip en vertrouwen het beste werkt. De basis sterk maken. Leren praten en leren luisteren naar elkaar. Leren complimenteren. De kleine, maar belangrijke dingen die de sfeer kunnen verbeteren zullen de productiviteit een flinke boost geven.

Het werk is trouwens ook (veel) leuker in een team waar mensen op een goede manier samenwerken. De energie die anders aan de onderlinge spanning besteed wordt komt nu vrij om weer gewoon aan het werk te gaan.

Neem de regie

Wat vaak onderschat wordt is de cruciale rol van de leidinggevenden in het vormgeven van de teamdynamiek, zowel intern als teams onderling. Factoren die van invloed zijn op de sfeer zijn uiteenlopend, een aanpak op maat is wat het team vaak nodig heeft en het beste is. Iets wat de leidinggevende het team kan bieden.

Veel organisaties zetten in op vakkennis en moderne _lean_ werkvormen voor een hoge en efficiënte productie. Maar wat je in de praktijk ziet is dat _lean_ werken pas echt goed werkt als er een basis is van onderling vertrouwen.

Blijf dus goed kijken naar wat er op persoonlijk vlak speelt binnen en tussen de teams, creëer een goede basis en maak je team nog efficiënter.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website.

Of neem contact op met Jos van Rijswijk: J.v.rijswijk@vapro.nl

(06-52572284)