VVI van VAPRO: veiligheid op maat

Medewerkers van industriële bedrijven worden vaak verplicht om het bekende VCA certificaat te behalen. Maar dat is vaak onvoldoende als we kijken naar de verplichtingen uit de Arbowet. VCA is van oorsprong immers gericht op de werkzaamheden van aannemers die een klus komen doen op een fabrieksterrein.

Medewerkers uit de industrie hebben een ander pakket aan onderwerpen nodig en opereren vaak op een ander niveau. Daarnaast veranderen wet- en regelgeving maar ook methoden op het gebied van veiligheid continu, waardoor het logisch is dat deelnemers regelmatig worden bijgeschoold en getoetst. Al met al vraagt dit om een totaal andere aanpak.

Bij de opleiding VVI (Veiligheid Voor de Industrie) van VAPRO kiest u de modules uit die aansluiten op de veiligheidsonderwerpen binnen uw bedrijf. Wij stellen samen met u de opleidingsbehoefte vast en leiden uw medewerkers op.

Het zijn daarbij onze trainers die het verschil maken. Afhankelijk van de veiligheidscultuur die zij aantreffen in uw bedrijf, bekijken wij wat een passende aanpak is.

Naast het basisdeel VVI, geschikt voor operators en medewerkers technische dienst, brengt de deelnemer de geleerde theorie in de praktijk in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk en bedrijfseigen risico’s.

Door uw bedrijf en medewerkers als uitgangspunt te nemen, wordt veiligheid met VAPRO meer dan een moetje.

“De trainer sprak de taal van onze operators en dat verhoogde de impact van de VVI-opleiding sterk.”

Jan Roomer, operations manager bij Rubis Teminal bv

Meer weten over de modules van onze VVI? Kijk dan op onze website.