Werkprocedures beschrijven en veilig werken. Hoe organiseer ik het goed en zonder weerstand?

Werkprocedures beschrijven gaat meestal op de volgende manier.

– Er is een probleem met werkprocedures want iedereen doet het werk op zijn eigen manier.
– Iemand binnen de organisatie krijgt de rol toegewezen om de werkprocedure te beschrijven. Iemand die er heel goed in is, of iemand die even niets anders te doen heeft.
– De aangewezen persoon gaat achter zijn bureau zitten en begint met schrijven.

Vaak gaat dit goed, maar iedereen die werkt in de procesindustrie weet ook dat de standaardprocedures lang niet altijd op de letter worden nageleefd. Dat klinkt onschuldiger dan het soms is, want het kan serieuze gevolgen hebben voor de veiligheid.

Wanneer bijvoorbeeld een machine wordt veiliggesteld voor onderhoud, wil je niet dat mensen dit doen volgens hun eigen regels en inzichten. Toch horen wij geregeld voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat werkprocedures lang niet altijd worden omarmd, waardoor met name bij de overdracht dingen misgaan. Zoals ketels of drains waarbij tijdens het openen restvloeistoffen naar buiten komen, of situaties waarbij er nog sprake is van overdruk.

Procedure schrijven wordt vaak onderschat
Wij adviseren bedrijven om procedures nooit alleen te laten schrijven door een persoon die daar speciaal voor is aangewezen, of door de afdeling veiligheid. Je moet het eigenaarschap van werkprocedures leggen in de productielijn. Het gaat niet om regeltjes, maar om werkafspraken maken en continue bewustwording van hoe je werkt.

Wijs de volgende keer dat er weer een werkprocedure moet worden geschreven iemand van de werkvloer aan – die samen met werknemers kijkt naar wat er in een werkprocedure moet staan. Iemand die input coördineert, controleert en afstemt met zijn collega’s die er uiteindelijk mee moeten werken.

Zo ontwikkel je eigenaarschap en maak je iedereen kritisch betrokken bij een nieuwe werkprocedure en wordt veilig werken – meer dan een lijst met regeltjes – echt Safety Excellence.

Neem voor meer informatie hierover contact op met:
Dirk de Knecht