Weten mijn werknemers genoeg over NEN 3140 en NEN 3840?

In de ARBO-wet en het ARBO-besluit staat de wettelijke verplichting over werken met elektrotechnische installaties die niet bij alle bedrijven goed bekend is. Met onze cursussen NEN 3140 en NEN 3840 helpen wij bedrijven om aan deze wet te voldoen. Onze voornaamste drijfveer hierbij is dat wij graag willen dat mensen veilig kunnen werken met hoogspanning en laagspanning.

NEN 3140 en NEN 3840

Het komt bijvoorbeeld te vaak voor dat onderhoudstechnici met alleen een spanningszoeker werken aan installaties waar hoge spanningen op staan.

Onze cursussen beginnen daarom bij de basis: wat is elektriciteit? Een mix van natuurkunde met toegepaste wiskunde.

Vervolgens gaan wij met onze cursisten in op specifieke kennis over laagspanning (NEN 3140) en hoogspanning (NEN 3840). Het eerste misverstand dat wij daarbij uit de weg ruimen is dat werken met laagspanning minder gevaarlijk zou zijn dan werken met hoogspanning. Werken met laagspanning is namelijk vaak complexer en in zekere zin ook riskanter.

Componenten en meetinstrumenten

Veel aandacht wordt besteed aan de specifieke eigenschappen van componenten (schakelaars, vermogensschakelaars, scheiders, lasscheiders). Zeker in de industrie kunnen uit scheiders soms enorme vlambogen (dus hete gas- en drukgolven) ontstaan.

Wij behandelen ook de werking van verschillende meetinstrumenten en adviseren werkgevers alsmede onze cursisten in goed aanwijsbeleid. Hiermee wordt bepaald wie wat mag doen in bepaalde installaties.

Veilig werken staat nog niet voldoende op de agenda binnen de huidige opleiding elektrotechniek. Bij grote energiebedrijven met vaak een eigen interne opleiding, heeft men het veiligheidsbeleid meestal wel goed op orde – maar wij schatten in dat bij 40% van de kleine bedrijven te weinig kennis aanwezig is over veilig werken in de techniek en over regelgeving. Kijk voor meer informatie over ons aanbod in veilig werken met elektriciteit op onze website.