Weten wat je medewerkers kunnen?

Tijdens een praktijkassessment van VAPRO creëren wij op de werkplek een gesprek in een vertrouwde omgeving. Op de werkplek laten je eigen medewerkers zien wat zij kunnen en weten. Deze vorm van examinering wordt stimulerend en positief ervaren.

Een praktijkassessment is objectief omdat wij standaard werken met het vier-ogenprincipe, zodat de medewerker altijd door tenminste twee examinatoren wordt beoordeeld. De extra assessor kun je zelf aanleveren, maar wij kunnen er ook een inzetten.

De praktijk

De praktijk van een assessment is iedere keer anders en wordt vooraf goed afgestemd op de leerdoelen. Je kiest een aantal onderwerpen, met een aantal cases en opdrachten per thema. En je stelt ook samen de norm vast voor het halen van het praktijkassessment.

Het gesprek kan plaatsvinden bij een installatie, achter een bedieningsbeeldscherm of tijdens een rondgang op de werkplek. De vragen zijn gericht op de situatie van de werkplek. Hoe kun je een bepaalde concentratie meten? Of: loop eens een rondje om de pomp en leg uit waar je op let, en waarom.

Indien gewenst kan jou interne assessor ook worden beoordeeld tijdens het afnemen van een examen. Communicatie is namelijk heel belangrijk als het gaat om kennisoverdracht en examinering binnen je organisatie: vraagt je eigen assessor goed door? Kan hij de kandidaat op zijn gemak stellen?

Als de medewerker het assessment goed heeft afgerond, ontvangt hij een officieel maatwerkcertificaat van het bedrijf zelf en VAPRO.

Wat levert het op?

Praktijkassessments geven een betrouwbaar beeld van de competenties (kennis, vaardigheden, houding) van medewerkers die een specifieke bedrijfsopleiding hebben gevolgd, maar ook van de competenties van assessoren.

De VAPRO praktijkassessments bieden tevens meerdere mogelijkheden voor het continu verbeteren van jullie eigen bedrijfsopleiding:

  • Het opzetten van een assessmentmethodiek
  • Het vormgeven van assessmentinstrumenten
  • Training, coaching en certificeringen van assessoren
  • Het ontwikkelen van maatwerkcertificaten
  • Advisering om de bedrijfsopleiding verder te professionaliseren

Weten wat je medewerkers kunnen? Een praktijkassessment op maat schept duidelijkheid!