Zo ga je veilig om met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen leidt tot gezondheidsrisico’s voor medewerkers en soms zelfs tot overlijden. Ook in de procesindustrie. Hoe ga je als werkgever en werknemer zo veilig mogelijk om met gevaarlijke stoffen? 

Duizenden mensen overlijden jaarlijks als gevolg van het werk dat ze doen. Zorgelijk, vindt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat in 2018 het vierjarige ‘Programma beroepsziekten’ lanceert. Focus ligt de eerste jaren op de arbeidsgerelateerde problemen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van beroepsziekten op de lange termijn zijn kanker en problemen aan de luchtwegen.

Werkgever verantwoordelijk voor gezondheid werknemer

Gevaarlijke stoffen leveren o.a. brand-/explosiegevaar en milieu- en gezondheidsrisico’s op. Bedenk maar eens wat de gevolgen van het gebruik van logen en zuren kunnen zijn. Volgens de arbowetgeving ben je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw personeel. Dit houdt concreet in dat medewerkers niet onnodig blootgesteld mogen worden aan gevaarlijke stoffen. Zeker niet boven de gestelde grenswaarde. Maar hoe pak je dat aan? Enkele eenvoudige tips:

  • Vervang  gevaarlijke stoffen die niet echt nodig zijn door minder gevaarlijke alternatieven
  • Vervang stuivende poeders door geperste tabletten
  • Controleer het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet). en zorg dat informatie up-to-date en in het Nederlands is
  • Werk met puntafzuiging, die gevaarlijke stoffen meteen opzuigt waar ze vrijkomen
  • Hang korte, bondige, heldere veiligheidskaarten op de werkplek; maak informatie duidelijk voor de gebruiker
  • Geef regelmatig voorlichting, blijf in gesprek met operators
  • Laat door een onafhankelijke partij blootstellingsmetingen doen

Wat kun je als operator zelf doen?

Als operator kun je zelf ook de risico’s indammen. Door veiligheidsinstructies op te volgen en te weten met welke gevaarlijke stoffen je werkt. Maak altijd gebruik van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen, zoals adembescherming, een veiligheidsbril en/of het juiste soort handschoenen. Want het zou zonde zijn als jaren later een ziekte de kop opsteekt als gevolg van jouw werk.

VAPRO geeft training en voorlichting hoe je als bedrijf het veiligst werkt met gevaarlijke stoffen.