Waarom VAPRO Blog Werken bij

REWIC - Hoofdwerktuigkundige (HWTK)

De opleiding Hoofdwerktuigkundige in Centrales (HWTK) is een door de energie- en afvalbranche erkende opleiding. Het NLQF heeft de opleiding HWTK ingeschaald op niveau 5.

De opleiding HWTK is vaak een vereiste voor de functie van hoofdwerktuigkundige in een energiecentrale. In die functie geef je meestal operationeel leiding aan een team op de wacht en ben je direct verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering met één of meer eenheden voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte. Bij uitgebreide installaties met een centrale bediening ben je gedelegeerd verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het aansturen van het onderhoud van gecompliceerde installaties. De algemene leiding is hierbij vaak in handen van een teamleider.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Als vooropleiding voor de opleiding Hoofdwerktuigkundige adviseren wij het diploma Werktuigkundige, of een gelijkwaardige opleiding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding HWTK is een zelfstudie-opleiding en is opgebouwd uit 6 clusters. In de opleiding wordt de nadruk gelegd op het leren in de beroepspraktijk, in de vorm van praktijkcases. Met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur in de week – inclusief het uitwerken van de cases – kun je de totale opleiding in circa 2 jaar afronden.

Meer informatie over de inhoud van de clusters

We adviseren je de clusters in de aangegeven volgorde te doorlopen.

Cluster 1: Wiskunde en Thermodynamica
Dit cluster bestaat uit vier vakken. De vakken Wiskunde deel 1, Wiskunde deel 2 en Thermodynamica worden afgesloten met een examen. Ook maak je een case voor de vakken Thermodynamica en Productieproces B deel 1.

Wiskunde deel 1
Je doet kennis op van logaritmen, limieten en differentiëren.

Wiskunde deel 2
Je leert meer over integreren.

Thermodynamica
Je besteedt aandacht aan de theorie van de thermodynamica, de 1e en 2e hoofdwet, het begrip entropie, de gaswetten, toestandsveranderingen, theoretische benadering van kringprocessen en de beschouwing van enkele praktische kringprocessen.

Productieproces B deel 1
Je verdiept je in de Rankinecyclus, thermodynamische aspecten van herverhitting, voedingswater-voorverwarming en het belang van het condensorvacuüm.

Cluster 2: Sterkteleer & Materialenkennis
Dit cluster bestaat uit drie vakken. Het vak Mechanica en Sterkteleer wordt afgesloten met een examen (open boek). Ook maak je een case voor de gecombineerde vakken Materialenkennis/Pijpleidingen & Appendages.

Mechanica en Sterkteleer
Je leert meer over rotatie en translatie, krachten, momenten en koppels, massamiddelpunt, wrijving, arbeid en energie, middelpuntzoekende kracht en begrippen als traagheidsmomenten, buiging en wringing.

Materialenkennis
Je verdiept je in eigenschappen van metalen, toestandsdiagrammen, het ijzer-koolstofdiagram, gelegeerd en ongelegeerd staal, warmtebehandeling, non-ferrometalen, corrosie, materiaalonderzoek en -beproeving en materiaalkeuze.

Pijpleidingen en appendages
Je besteedt aandacht aan de uitvoering, aanleg, berekening, ophanging en bevestiging van pijpleidingen en appendages, principes van stromingsleer en het berekenen van drukverlies in pijpleidingen.

Cluster 3: Productieproces HWTK
Dit cluster bestaat uit vier vakken. De vakken Productieproces deel 1 en Productieproces deel 2 worden afgesloten met een examen. Ook maak je een case over de productie van energie.

Ketelinstallaties – Productieproces deel 1
Je verdiept je in de circulatie in stoomketels, pijpkarakteristieken en instabiliteit, kookverschijnselen, warmtetechnische berekeningen, verbrandingstechnologie, poederkooltoevoer- en stookinrichtingen, rookgaszijdige vervuiling en reiniging, emissie en milieubelasting, metingen, veiligheidstoestellen, wanddikteberekening en de beproeving van ketelinstallaties.

Milieu en Chemie
Je leert meer over brandstofeigenschappen, opslag, verbranding, theorie en meting van brandstofenergie.

Stoomturbines – Productieproces deel 2
Naast herhaling van de stoomturbinetheorie uit de WTK opleiding leer je meer over turbinerendementen, constructieaspecten (lagers, assen en rotoren, koppelingen, basiskennis van uitlijnen en balanceren, huizen en deelflenzen, fundaties), bedrijfsvoeringaspecten (belastingveranderingen, overbelastingsregeling en glijdruk-bedrijf, spanningen en restlevensduur, storingen en schades, conditie-monitoring trillingsmetingen en analyse en de regeling van stoomturbines) en het starten, stoppen en conserveren van een eenheid.

Productieproces deel 2
Je verdiept je in de praktische toepassing van thermodynamica, optredende verliezen in de kringloop en de bepaling daarvan, doorrekenen van een energiebalans, de efficiënte inzet van productiemiddelen en moderne ontwikkelingen van gecombineerde processen.

Cluster 4: Elektrotechniek en Procesautomatisering
Dit cluster bestaat uit twee vakken. Het vak Elektrotechniek wordt afgesloten met een examen. Ook maak je een case over het vak Procesautomatisering.

Elektrotechniek
Je verdiept je in de Elektrotechniek in de centrales, wisselstroomtheorie, elektriciteitsleer en vermogenselektronica.

Procesautomatisering
Je leert meer over de procesautomatisering, MRB-schema’s, PID-regelingen, responsie van processen, stabiliteit van een regelkring, elektronische regelaar, compact regelaar en PLC, opbouw DCS en bussystemen, data-acquisitie, storingen in MRB-systemen, meettechniek en meetfouten.

Cluster 5: Onderhoudsmanagement
Dit cluster bestaat uit drie vakken. Het cluster wordt afgesloten met een examen voor de gecombineerde vakken Financieel-economische kennis, Onderhoudsmanagement en Statistiek.

Financieel-economische kennis
Je maakt kennis van de kostprijsberekening, calculatiemethoden, budgettering en de basisprincipes van boekhouding, de balans en het lezen van de jaarrekening.

Onderhoudsmanagement
Je leert meer over bedrijfsmanagement, de onderhoudsorganisatie, het onderhoudsproces, onderhoudstheorie en onderhoudsconcepten, projectbeheer en projectmanagement, onderhoudskosten en budget, planningsmethodieken en logistiek management.

Statistiek
Je verdiept je in de toepassingsgebieden van de statistiek, tabellen en grafische voorstellingen, ordening van cijfermateriaal en frequentietabellen, verschillende vormen van gemiddelde waarden, spreiding en standaarddeviatie en de foutentheorie.

Cluster 6: Het eindverslag
Deze module is de afsluitende module van de HWTK opleiding. Dit cluster wordt afgesloten met een eindverslag en een presentatie.

Het onderwerp van je eindverslag heeft betrekking op jouw organisatie, duurzaamheid, zorgsystemen, KAM en Milieu & Chemie. De thema’s waarin je dient te ontwikkelen zijn:

  • Milieu en Chemie: aspecten van het leefmilieu, milieubeleid en wetgeving, lucht- en koelwaterverontreiniging en de beperking daarvan, meetprincipes voor luchtverontreiniging, geluid, radioactiviteit, membraantechnologie en een kort overzicht van afvalverwerkende verbrandingsinstallaties.
  • Zorgsystemen: milieutechniek, milieu- en kwaliteitszorg.
  • Duurzaam ondernemen: vakreviews duurzame ontwikkeling, die je kosteloos kunt downloaden via www.dho.nl (onder Publicaties).

Vragen over de opleiding? Bekijk hier de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Begeleiding

We bieden extra begeleiding aan in de vorm van lessenreeksen voor Wiskunde I/II en Thermodynamica. De lessenreeksen bestaan uit meerdere klassikale online lessen van 2 uur, aangevuld met individuele vraagmomenten voor het behandelen van jouw specifieke vragen. Jouw individuele vragenmoment plan je in overleg met jouw docent in. Bekijk de pagina van leerlingbegeleiding voor meer informatie.

Wat zijn de kosten van de opleiding HWTK?

Meer informatie over de totale opleidingskosten is terug te vinden bij de veelgestelde vragen.

Wanneer heb je het HWTK diploma behaald?

Om het HWTK diploma te behalen, moet je alle modules, casussen en het eindverslag met een voldoende afronden. Daarnaast moet je minstens twee jaar werkervaring hebben opgedaan in een elektriciteitscentrale of een vergelijkbaar industrieel bedrijf. Je werkgever kan je praktijkervaring bekrachtigen door een ingevuld praktijkverklaringsformulier aan te leveren.

Ben je geslaagd? Dan kun je doorstromen naar de Associate Degree Projectleider Techniek op de Hanze Hogeschool.