De Exameninstelling BEPECT houdt zich bezig met toetsing van personen op het gebied van elektrotechniek en gastechniek, gespecialiseerd in veiligheid in en om hoog- en laagspanning en gasdistributie.

Freelance examinator voor Stipel examens BEI-BLS en BEI-BHS en voor examens NEN3140 en NEN3840

Het werk: Als examinator word je ingezet voor de theorie- en de praktijkexamens. Tijdens de theorie-examens zie je toe op een goed en eerlijk verloop van de examens. Tijdens de praktijkexamens beoordeel je de kandidaten aan de hand van een beoordelingsprotocol op de uitgevoerde examenopdrachten. De examens vinden plaats op locatie bij de klant.

Tot de taken behoren:

 • Controleren of de zaal geschikt is voor het afnemen van de examens;
 • Ontvangen van kandidaten (incl. aftekenen presentielijst en controleren ID-bewijs);
 • Afnemen van digitale theorie-examens en daarop toezicht houden;
 • Beoordelen van de uitgevoerde praktijkexamenopdrachten;
 • Communiceren van voorlopige examenresultaten aan de kandidaten;
 • Voorkomen van onrust en fraude tijdens de examens;
 • Opstellen van proces-verbaal.

 Profiel: Om op te kunnen treden als examinator zijn de volgende kenmerken belangrijk:

 • Je bent punctueel en ordelijk;
 • Je bent vaardig met computers;
 • Je kunt de regels vanuit BEPECT strikt naleven;
 • Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer;
 • Je bent oplossingsgericht.

Daarnaast is de volgende inhoudsdeskundigheid vereist voor het afnemen en beoordelen van de praktijkexamens:

 • Je hebt kennis van de opbouw van de installatie, waaraan de toets wordt afgenomen;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met installaties in de hoog- en laagspanning;
 • Je hebt een afgeronde voor de hoog- en laagspanning relevante opleiding op niveau NLQF 4;
 • Je hebt kennis van de normen en wetgeving, zoals vermeld in de betreffende eindtermen.

Aanbod: De functie van examinator is op freelance basis. In overleg met BEPECT word je ingezet. Afhankelijk van het type examen en het aantal zittingen krijg je een marktconforme vergoeding per examen. Ook ontvang je een marktconforme reiskostenvergoeding. Over het algemeen vinden de examens plaats tussen 8.00 en 16.00 uur.

Reageren: Je sollicitatiebrief met CV kun je versturen naar hrm@vapro.nl t.a.v. Miranda Dijkstra. Indien je meer informatie wenst over deze functie kun je eveneens een e-mail sturen naar hrm@vapro.nl of bellen met 0622840223.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.