Waarom VAPRO Blog Werken bij

Empowering people and industries

Met goed gekwalificeerde operationele medewerkers je bedrijfsresultaten verbeteren? VAPRO biedt verschillende oplossingen voor bedrijven in de proces- en maakindustrie.

Onze missie

Het succes van bedrijven is het directe gevolg van gemotiveerde en goed gekwalificeerde werknemers. De factor mens is cruciaal. Ook in branches waar automatisering een vlucht neemt. (Technologische) ontwikkelingen zullen meer en meer van werknemers vragen. De uitvoerende werknemers zullen nooit meer uitgeleerd zijn.

Door de mens en zijn werkplek centraal te zetten in onze dienstverlening, kunnen wij impact maken en een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de bedrijfsresultaten van onze opdrachtgevers. Daarbij bieden wij verschillende oplossingen van instroom tot doorstroom en uitstroom. Wij zetten deze oplossingen in een optimale synergie in.

Vakmanschap

We zijn gedreven en bevlogen. Inhoudelijk sterk. We leiden niet alleen anderen op tot vakmannen, we zijn het zelf ook.

Toegewijd

We hebben het vermogen om onszelf in de situatie van onze opdrachtgevers te verplaatsen en helpen om impact te maken.

Maatgevend

We zijn actief en flexibel. We benutten kansen en omarmen uitdagingen. We zoeken naar de beste oplossingen die leiden tot het hoogste rendement.

Betrouwbaar

Ons plichtsbesef is sterk ontwikkeld. Mensen moeten van ons op aan kunnen. We zijn stevig en betrouwbaar.

De werkplek als vertrekpunt

Meer dan ooit zet VAPRO de werknemer en zijn werkplek centraal in haar dienstverlening. Omdat onze mensen dagelijks op de werkvloer rondlopen, begrijpen we als geen ander dat de werknemer het succes van een bedrijf bepaalt. De werkplek van de werknemer is dan ook ons vertrekpunt.

Onze roots liggen in de industrie

VAPRO is van oudsher een instituut dat industriële bedrijven helpt om hun werknemers zich te laten ontplooien op een manier die impact maakt. Sinds 1956 hebben we duizenden ondernemingen aan goed geschoold personeel geholpen. We hebben honderdduizenden operators opgeleid, tot aan China en Indonesië. We hebben wereldwijd impact gemaakt en weten hoe cruciaal de menselijke factor is in branches die worden voortgestuwd door technologische ontwikkelingen.