Empowering people and industries

De markt is continu in beweging en dat vereist flexibele organisaties. Om in te spelen op die veranderingen is goed personeel een vereiste. Niet alleen het vinden van dat personeel is een uitdaging maar ook met het huidige personeel op een juiste manier de gestelde targets realiseren is een doorlopende uitdaging. Hierin is VAPRO uw partner.

Over VAPRO

Onze missie

Het succes van bedrijven is het directe gevolg van voldoende gemotiveerde en goed opgeleide werknemers. De factor mens is cruciaal. Ook in branches waar automatisering een vlucht neemt. (Technologische) ontwikkelingen zullen meer en meer van werknemers vragen. De uitvoerende werknemers zullen nooit meer uitgeleerd zijn.

Door de mens en zijn werkplek centraal te zetten in onze dienstverlening, kunnen wij impact maken en een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de wensen, doelen en bedrijfsresultaten van onze opdrachtgevers.

Vakmanschap

We zijn gedreven en bevlogen. Inhoudelijk sterk. We leiden niet alleen anderen op tot vakmannen, we zijn het zelf ook.

Toegewijd

Werkgevers. Werknemers. Jongeren. Ouderen. We hebben het vermogen om onszelf in hun situatie te verplaatsen en helpen om impact te maken.

Maatgevend

We zijn actief en flexibel en benutten kansen. We boren nieuwe markten aan en omarmen uitdagingen. We zoeken naar de beste oplossingen die leiden tot het hoogste rendement.

Betrouwbaar

Ons plichtsbesef is sterk ontwikkeld. Mensen moeten van ons op aankunnen. We zijn stevig en vertrouwd.

De werkplek als vertrekpunt

Natuurlijk hebben de ontwikkelingen in de industrie ons ook uitgedaagd. Onze zoektocht heeft ertoe geleid dat we meer dan ooit de werknemer en zijn werkplek centraal zetten in de dingen die we doen. Omdat onze mensen dagelijks op de werkvloer rondlopen, begrijpen we als geen ander wat bedrijven nodig hebben om succesvol en competitief te zijn. De werkplek van de werknemer is dan ook ons vertrekpunt.

Onze roots liggen in de industrie

VAPRO is van oudsher een instituut dat industriële bedrijven helpt om hun werknemers zich te laten ontplooien op een manier die impact maakt. Sinds de oprichting in 1956 hebben we duizenden ondernemingen aan goed geschoold personeel geholpen. We hebben honderdduizenden operators opgeleid, tot in China en Indonesië aan toe. We hebben wereldwijd impact gemaakt en weten hoe cruciaal de menselijke factor is in branches die worden voortgestuwd door technologische ontwikkelingen.