Examinator voor de Stipel examens BEI-BLS en BEI-BHS

Het werk
Als examinator word je ingezet voor de theorie- en de praktijkexamens. Tijdens de theorie-examens zie je toe op een goed en eerlijk verloop van de examens. Tijdens de praktijkexamens beoordeel je de kandidaten aan de hand van een beoordelingsprotocol op de uitgevoerde examenopdrachten. De examens vinden plaats op locatie bij de klant, verspreid over het hele land.

Tot de taken behoren:
• Controleren of de zaal geschikt is voor het afnemen van de examens;
• Ontvangen van kandidaten;
• Kandidaten de presentielijst laten tekenen en controleren van het ID-bewijs;
• Pc’s/tablets opstarten en digitale theorie-examens klaarzetten;
• Voorlopige theorieresultaten uit het examensysteem draaien;
• Beoordelen van de uitgevoerde examenopdrachten;
• Voorlopige examenresultaten communiceren aan de kandidaten;
• Voorkomen van onrust en fraude tijdens de examens;
• Opstellen van proces-verbaal.

Profiel
Om op te kunnen treden als examinator zijn de volgende kenmerken belangrijk:
• Je bent punctueel en ordelijk;
• Je bent vaardig met computers;
• Je kunt de regels vanuit de Exameninstelling BEPECT strikt naleven;
• Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.

Daarnaast is de volgende inhoudsdeskundigheid vereist voor het afnemen en beoordelen van de praktijkexamens:
• Je hebt kennis van de opbouw van de installatie, waaraan de toets wordt afgenomen;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met installaties in de hoog- en laagspanning;
• Je hebt een afgeronde voor de hoog- en laagspanning relevante opleiding op niveau NLQF 4;
• Je hebt kennis van de normen en wetgeving, zoals vermeld in de betreffende eindtermen.

Aanbod
De functie van examinator is op freelance basis. In overleg met de Exameninstelling BEPECT word je ingezet. Afhankelijk van het type examen en het aantal zittingen krijg je een marktconforme vergoeding per examen. Ook ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer. Over het algemeen vinden de examens plaats tussen 08:00 en 15:00 uur, op locaties door het hele land.

Reageren
Je sollicitatiebrief met CV kun je versturen naar hrm@vapro.nl t.a.v. Miranda Dijkstra. Indien je meer informatie wenst over deze functie kun je eveneens een e-mail sturen naar hrm@vapro.nl of bellen met 070-3378310.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.