Waarom VAPRO Blog Werken bij

VAPRO Meesterproef

Wil je je eigen vakmanschap of dat van je medewerkers bekrachtigen met een toekomstbestendig diploma? VAPRO biedt het VAPRO diploma.

Hoe behaal je het VAPRO diploma?

Om het VAPRO diploma te kunnen behalen, moet je een voldoende scoren op de VAPRO Meesterproef. Deze proef kan worden afgelegd op het niveau van VAPRO Basisoperator, VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C.

Operators met het VAPRO diploma op zak:

 • zijn vakbekwame operators met de nodige praktijkervaring.
 • voldoen aan de norm die door de branche is bepaald.
 • hebben zich grondig verdiept in het productieproces.
 • hebben een zelflerend vermogen ontwikkeld.
 • zijn sterk op het gebied van storing zoeken en optimaliseren (niveau-afhankelijk).
 • zijn in staat om onder niet-routinematige omstandigheden adequaat te handelen (niveau-afhankelijk).
 • zijn snel inzetbaar op meerdere plekken in het productieproces.

Iedereen mag zich aanmelden voor de VAPRO Meesterproef, er zijn geen toelatingsvoorwaarden. Goed voorbereid de Meesterproef afnemen? VAPRO leidt jou of je medewerkers op naar de Meesterproef door middel van de Modulaire VAPRO opleiding.

Geïnteresseerd in een VAPRO Meesterproef?

Wat moet je voor de VAPRO Meesterproef doen?

De Meesterproef bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van het niveau.

Een korte toelichting op deze onderdelen:

 • Theorietoets: de theorietoets bestaat uit één online toets (VAPRO Basisoperator) of twee online toetsen (VAPRO A en VAPRO B) van 120 minuten. De onderwerpen die in de toetsen aan de orde komen zijn: wiskunde, procestechniek, natuurkunde en procesbeheersing.
 • Praktijkproef: je doorloopt samen met twee examinatoren fysiek het (deel van het) productieproces waar je werkzaam bent. Waar mogelijk voer je handelingen uit of je legt uit hoe je zou handelen. Ook bespreek je aan de hand van vooraf ingevulde ervaringsleerkaarten een aantal specifieke ervaringen uit de praktijk.
 • Verbetervoorstel: je maakt op basis van een probleemanalyse een verbetervoorstel. Twee examinatoren beoordelen het voorstel.
 • Onderzoeksopdracht: je voert een onderzoek uit en maakt hierover een onderzoeksverslag. Dit duurt ca. een half jaar. Twee examinatoren beoordelen het verslag.
 • Eindgesprek: je geeft een presentatie over de onderzoeksopdracht en voert hierover vervolgens een eindgesprek met twee examinatoren.

Wat moet je voor de VAPRO Meesterproef kunnen?

Dat verschilt per niveau:

Wat krijg je?

Je krijgt na het bestellen van de Meesterproef de volgende onderdelen:

 • Het organiseren en plannen van de Meesterproef door VAPRO.
 • Het inzetten van een externe (VAPRO) examinator, die je onafhankelijk beoordeelt.
 • Het aanmaken en verzenden van jouw VAPRO diploma (als je die hebt gehaald).
 • Het inzetten van een VAPRO consultant, die jouw probleemstelling en plan van aanpak voor de onderzoeksopdracht goedkeurt (alleen VAPRO C).

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor de VAPRO Meesterproef?

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor de VAPRO Meesterproef. Dit betekent dat iedereen zich mag aanmelden voor de Meesterproef.

Wel is het belangrijk dat je voorafgaand aan de Meesterproef bepaalde documenten hebt voorbereid. Dit betreft:

 • voor de Meesterproef VAPRO A, B en C: een set ingevulde en beoordeelde Ervaringsleerkaarten (ELK’s). Aan de hand van deze ELK’s vindt de praktijkproef plaats. Als je de modulaire VAPRO opleiding hebt doorlopen, dan heb je deze ELK’s al gemaakt. Heb je die niet doorlopen, dan moet je deze ELK’s eerst nog invullen en laten accorderen door je praktijkbegeleider. Na ontvangst van de ELK’s wordt de Meesterproef gepland.
 • voor de Meesterproef VAPRO C: een set ingevulde en beoordeelde casussen. Aan de hand van deze casussen wordt beoordeeld of je voldoende theoretische kennis bezit. Als je de modulaire VAPRO opleiding (start na 1 juli 2023) hebt doorlopen, dan heb je deze casussen al gemaakt. Heb je de modulaire VAPRO opleiding niet doorlopen, dan moet je deze casussen eerst nog maken en laten accorderen door je praktijkbegeleider en de VAPRO docent. Hieraan zijn aanvullende kosten verbonden.
  Let op: ben je de modulaire VAPRO opleiding voor 1 juli 2023 gestart? Dan hoef je deze casussen niet te maken.

Zijn er vrijstellingsmogelijkheden bij de VAPRO Meesterproef?

Vrijstelling is mogelijk voor de theorietoets van de VAPRO Meesterproef in het volgende geval:

Er is een mbo-opleiding op basis van het VAPRO-opleidingsmodel (incl. kennistoetsen) behaald. Voorwaarde is dat het mbo-diploma maximaal drie jaar geleden is behaald. Tevens dienen de kennistoetsen van de mbo-examinering allemaal met een voldoende te zijn behaald (minimaal 5,5). Een verzoek tot vrijstelling dient de kandidaat bij aanmelding voor de VAPRO Meesterproef kenbaar te maken middels een onderbouwd verzoek aan de Examencommissie VAPRO en kan gestuurd worden aan examens@vapro.nl.

Na toekennen vrijstellingen kan je hier de nog benodigde onderdelen aanschaffen:

Voor Basisoperator:

Voor Operator A:

Voor Operator B:

Voor Operator C:

Wat wordt er van het bedrijf verwacht?

Allereerst is het een voorwaarde dat je bij een bedrijf in de industrie werkt. De VAPRO Meesterproef vindt namelijk grotendeels plaats in jouw eigen werkomgeving. Jouw bedrijf hoeft geen erkend leerbedrijf te zijn. Van het bedrijf verwachten wij wel dat er een interne examinator beschikbaar is, die jou beoordeelt. De benodigde tijd (incl. voorbereiding van de Meesterproef) verschilt per niveau:

 • VAPRO Basisoperator: ca. 4 uur
 • VAPRO A: ca. 5 uur
 • VAPRO B: ca. 10 uur
 • VAPRO C: ca. 12 uur