Waarom VAPRO Blog Werken bij

VAPRO Meesterproef

Wil je je eigen vakmanschap of dat van je medewerkers bekrachtigen met een toekomstbestendig diploma? VAPRO biedt het VAPRO diploma.

Hoe behaal je het VAPRO diploma?

Om het VAPRO diploma te kunnen behalen, moet je een voldoende scoren op de VAPRO Meesterproef. Deze proef kan worden afgelegd op het niveau van VAPRO Basisoperator, VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C.

Operators met het VAPRO diploma op zak:

 • zijn vakbekwame operators met de nodige praktijkervaring
 • voldoen aan de norm die door de branche is bepaald
 • hebben zich grondig verdiept in het productieproces
 • hebben een zelflerend vermogen ontwikkeld
 • zijn sterk op het gebied van storing zoeken en optimaliseren (niveau-afhankelijk)
 • zijn in staat om onder niet-routinematige omstandigheden adequaat te handelen (niveau-afhankelijk)
 • zijn snel inzetbaar op meerdere plekken in het productieproces

Geïnteresseerd in een VAPRO Meesterproef?

Wat moet je voor de VAPRO Meesterproef doen?

De Meesterproef bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van het niveau.

Een korte toelichting op deze onderdelen:

 • Theorietoets: de theorietoets bestaat uit twee online toetsen van ieder maximaal 120 minuten. De onderwerpen die in de toetsen aan de orde komen zijn; wiskunde, procestechniek, natuurkunde en procesbeheersing.
 • Praktijkproef: je doorloopt samen met twee examinatoren in anderhalf uur fysiek het (deel van het) productieproces waar je werkzaam bent. Waar mogelijk voer je handelingen uit of je legt uit hoe je zou handelen. De examinatoren stellen je ook vragen.
 • Verbetervoorstel: je maakt op basis van een probleemanalyse een verbetervoorstel. Twee examinatoren beoordelen het voorstel.
 • Onderzoeksopdracht: je voert een onderzoek uit en maakt hierover een onderzoeksverslag. Dit duurt ca. een half jaar. Twee examinatoren beoordelen het verslag.
 • Eindgesprek: je voert een eindgesprek van een uur met twee examinatoren. Je legt tijdens het gesprek het proces uit waar je werkzaam bent. Ook bespreek je aan de hand van vooraf ingevulde ervaringsleerkaarten een aantal specifieke ervaringen uit de praktijk.

Wat moet je voor de VAPRO Meesterproef kunnen?

Dat verschilt per niveau:

Wat krijg je?

Je krijgt na het bestellen van de Meesterproef de volgende onderdelen:

 • Het organiseren en plannen van de Meesterproef door VAPRO.
 • Het inzetten van een externe examinator, die je onafhankelijk beoordeelt.
 • Het aanmaken en verzenden van jouw branchediploma (als je die hebt gehaald).

Voor de Meesterproef VAPRO A, B en C krijg je ook nog:

 • Een set van vier ervaringsleerkaarten (ter voorbereiding op het eindgesprek).

Voor de Meesterproef VAPRO C krijg je ook nog:

 • Het inzetten van een VAPRO consultant, die jouw probleemstelling en plan van aanpak goedkeurt.
 • Het inzetten van een VAPRO consultant, die met jou een begeleidingsgesprek voert tijdens de uitvoering van de eindopdracht.

Wat wordt er van het bedrijf verwacht?

Allereerst is het een voorwaarde dat je bij een bedrijf in de industrie werkt. Dit hoeft geen erkend leerbedrijf te zijn. De VAPRO Meesterproef vindt namelijk deels plaats in jouw eigen werkomgeving. Van het bedrijf verwachten wij dat zij een interne examinator beschikbaar stellen, die jou mede beoordeelt. De benodigde tijd verschilt per niveau:

 • VAPRO Basisoperator: ca. 3 uur.
 • VAPRO A: ca. 8 uur, incl. voorbereiding op de praktijkproef.
 • VAPRO B: ca. 10 uur, incl. voorbereiding op de praktijkproef.
 • VAPRO C: ca. 8 uur.