Waarom VAPRO Blog Werken bij

Niveau 1 operatoropleiding

In deze krappe arbeidsmarkt stromen medewerkers in die (nog) niet over de juiste kwalificatie beschikken om als operator in jouw organisatie optimaal te functioneren. Maar toch zijn deze mensen wel nodig om het proces draaiende te houden. Heb jij alles gedaan wat je kon doen om jouw personeel vakgericht inzetbaar te krijgen?

Goed geschoolde productiemedewerkers en operators zijn nu en in de toekomst hard nodig. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel om deze mensen snel en breed inzetbaar te maken.

Hoe succesvol de werving ook verlopen is, de nieuwe medewerker wordt altijd op zijn werkplek ingewerkt. Nieuwe operators moeten niet alleen snel inzetbaar zijn, ook wil je zeker zijn dat zij handelen met kennis van zaken. In de huidige instroom zijn nieuwe werknemers regelmatig anderstalig, wat communicatie op de werkvloer lastig maakt. Bijkomende uitdaging is dat het merendeel van de lesmaterialen in het Nederlands is opgesteld.

Techniek College Rotterdam en VAPRO hebben de handen ineengeslagen. Samen bundelen we de krachten en onderzoeken we de behoefte bij onze relaties voor niveau 1 (instromers/basisoperators), ook voor anderstaligen. Met als resultaat een erkend mbo niveau 1 diploma en een VAPRO diploma Basisoperator.

Vragen?

Neem dan contact op met:

Over Techniek College Rotterdam