Met de modulaire VAPRO opleiding leid je je medewerkers op tot een waardevol VAPRO diploma. Dit is mogelijk op de niveaus VAPRO Basisoperator, VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C. Na het doorlopen van meerdere modules wacht de VAPRO Meesterproef als het examen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Per niveau zijn er meerdere online modules, die gemiddeld twee maanden per module duren (bij een tijdsinvestering van 10 uur per week). Elke module bestaat uit:

 • theorie met oefenvragen
 • praktijkopdrachten
 • webinars, met uitleg van een VAPRO docent
 • afsluitende toets

 

Na het afronden van alle modules wacht de Meesterproef als het examen. Zo kunnen je medewerkers, afhankelijk van het niveau, binnen één tot twee jaar in het bezit zijn van het VAPRO diploma.

Hoe helpt VAPRO?

Om je medewerkers te helpen om zo goed mogelijk door de modules te gaan, ondersteunen wij op verschillende manieren. Dit doen we door:

 • het beschikbaar stellen van een wegwijzer en een planningstool
 • het beschikbaar stellen van het VAPRO Leerplatform, waarmee de medewerker en andere betrokkenen direct inzicht hebben in de voortgang
 • 20 uur (VAPRO Basisoperator, A en B) of 30 uur (VAPRO C) vakinhoudelijke begeleiding door een VAPRO docent, waaronder een kick-off met de medewerker, de praktijkbegeleider en de interne examinator

Hoe kan het bedrijf zelf ondersteunen?

Het is belangrijk dat in het bedrijf een praktijkbegeleider aanwezig is. De praktijkbegeleider kijkt de gemaakte praktijkopdrachten na en bespreekt deze met de medewerker. Dit kost ongeveer één uur tijd per twee weken. VAPRO levert de praktijkbegeleider een begeleidershandleiding, met handvatten voor de begeleiding en het nakijken van de praktijkopdrachten.

Daarnaast is het belangrijk dat in het bedrijf een examinator aanwezig is voor de Meesterproef.  De examinator neemt samen met een VAPRO examinator het examen af. Dit kost ongeveer vijf tot tien uur tijd.

Voor beide rollen bieden wij een incompany training om wegwijs te worden bij hun rol binnen de modulaire VAPRO opleiding.

Wat kost de opleiding?

De kosten van de opleiding zijn per deelnemer (excl. btw):

 • VAPRO Basisoperator: € 4.250
 • VAPRO A: € 4.250
 • VAPRO B: € 4.950
 • VAPRO C: € 6.295

Waarom een VAPRO diploma?

Operators met een VAPRO diploma op zak:

 • zijn vakbekwame operators, die voldoen aan de norm die door de branche is bepaald
 • hebben zich grondig verdiept in het productieproces
 • hebben een zelflerend vermogen ontwikkeld
 • zijn sterk op het gebied van storing zoeken en optimaliseren
 • zijn in staat om adequaat te handelen  onder niet-routinematige omstandigheden
 • zijn snel inzetbaar op meerdere plekken in het productieproces

Veelgestelde vragen

Wat zit er in de modules VAPRO Basisoperator?

Binnen alle modules leren je medewerkers de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de ondersteunende theorie uit de exacte vakken. Ook werken ze aan praktijkopdrachten, die gekoppeld zijn aan deze theorie.

Module 1 Werken in de procesindustrie

 • Werken in de procesindustrie
 • Veilig en hygiënisch werken

Module 2 Het proces

 • Het proces
 • Grond- en hulpstoffen

Module 3 Beheersen van het proces

 • Procesbeheersing
 • Regelen
 • Besturen
 • Beveiligen
 • Kwaliteit
 • Controleronde

Module 4 Utilities

 • Water
 • Perslucht
 • Elektriciteit

Module 5 Ombouw en onderhoud van machines (standaard)

 • Ombouwen en afstellen
 • Aandrijvingen en overbrengingen
 • Verbindingen en afdichtingen
 • Onderhoud
 • Smeren van machines
 • Reiniging

Module 5 Levensmiddelenproductie (levensmiddelen)

 • Warenkennis
 • Hygiëne en bederf
 • Conserveren
 • Reinigen
 • Voedselveiligheid

Module 6 Omgaan met verstoringen

 • Storingen
 • Storingen rapporteren
 • Beheersen van mijn proces

Wat zit er in de modules VAPRO A?

Binnen alle modules leren je medewerkers de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de ondersteunende theorie uit de exacte vakken. Ook werken ze aan praktijkopdrachten, die gekoppeld zijn aan deze theorie.

Module 1 Jouw proces

 • Jouw bedrijf en veiligheid
 • Het proces in jouw bedrijf
 • Utilities

Module 2 Procestechniek

 • Tekeninglezen
 • Opslag en transport
 • Eenheidsbewerkingen
 • Afvullen en verpakken

Module 3 Procesbeheersing

 • Besturingstechniek
 • Meet- en regeltechniek
 • Alarmeringen en beveiligingen

Module 4 Beheersen van het proces (procesoperator)

 • Transport van vloeistoffen en gassen
 • Milieu
 • Kwaliteit
 • Samenhang tussen procesvariabelen
 • Uitvoeren controlerondes

Module 4 Procesvoering (mechanisch operator)

 • Werktuigbouwkunde
 • Milieu
 • Kwaliteit
 • Werking van de stuurkring
 • Uitvoeren controlerondes

Module 5 Verbeterprocessen in jouw bedrijf

 • Probleemanalysemethoden
 • Faalboom opstellen
 • Eerstelijns storingzoeken
 • Rendement
 • Optimaliseren

Wat zit er in de modules VAPRO B?

Binnen alle modules leren je medewerkers de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de ondersteunende theorie uit de exacte vakken. Ook werken ze aan praktijkopdrachten, die gekoppeld zijn aan deze theorie.

Module 1 Jouw proces

 • Jouw bedrijf en veiligheid
 • Het proces in jouw bedrijf
 • Utilities

Module 2 Procestechniek

 • Tekeninglezen
 • Opslag en transport
 • Eenheidsbewerkingen
 • Afvullen en verpakken

Module 3 Procesbeheersing

 • Besturingstechniek
 • Meet- en regeltechniek
 • Alarmeringen en beveiligingen

Module 4 Beheersen van het proces (procesoperator)

 • Transport van vloeistoffen en gassen
 • Milieu
 • Kwaliteit
 • Regelingen
 • Samenhang tussen procesvariabelen
 • Uitvoeren controlerondes

Module 4 Procesvoering (mechanisch operator)

 • Werktuigbouwkunde
 • Transport van vloeistoffen en gassen
 • Milieu
 • Kwaliteit
 • Werking van de stuurkring
 • Uitvoeren controlerondes

Module 5 Storingzoeken

 • Probleemanalysemethoden
 • Storingssoorten en storingspatronen
 • Storingsbronnen en storingsvormen
 • Faalboom opstellen
 • Eerstelijns storingzoeken

Module 6 Optimalisatie

 • Uitvoeren OEE
 • Verwerken gegevens OEE
 • Oorzaken achterhalen
 • Verbetertechnieken

Wat zit er in de modules VAPRO C?

Binnen alle modules leren je medewerkers de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de ondersteunende theorie uit de exacte vakken. Ook werken ze aan praktijkopdrachten, die gekoppeld zijn aan deze theorie.

Module 1 Jouw proces

 • Jouw bedrijf en veiligheid
 • Het proces in jouw bedrijf
 • Utilities
 • Casus Rekenen aan silo’s of opslagtanks

Module 2 Procestechniek

 • Tekeninglezen
 • Opslag en transport
 • Eenheidsbewerkingen
 • Casus Stoom, energie en volume

Module 3 Procesbeheersing

 • Besturingstechniek
 • Meet- en regeltechniek
 • Werking van de regelkring
 • Alarmeringen en beveiligingen
 • Gecombineerde regel- en besturingstechniek

Module 4 Beheersen van het proces

 • Transport van vloeistoffen en gassen
 • Casus Stromingsleer
 • Kwaliteit
 • Casus Kwaliteitszorg
 • Besturingstechniek
 • Casus Soorten regelingen

Module 5 Procesrendement

 • Rendement
 • Casus Massabalansen
 • Casus Warmteoverdracht
 • Milieu

Module 6 Storingzoeken

 • Onderhoudsmanagement
 • Probleemanalysemethoden
 • Storingssoorten en storingspatronen
 • Storingsbronnen en storingsvormen
 • Faalboom opstellen
 • Eerstelijns storingzoeken

Module 7 Voorbereiden onderzoek

 • Verbeterprocessen binnen het bedrijf
 • Probleemomschrijving onderzoeksopdracht
 • Plan van aanpak
 • Onderzoek uitvoeren

Kunnen je medewerkers de opleiding verkort volgen?

Ja, dat kan. Hebben zij al werkervaring als operator en/of in het verleden een mbo-diploma operator behaald? Met een deelnemersanalyse brengen we in kaart wat ze al wel weten en dus niet meer hoeven te doen. Ook kunnen ze ervoor kiezen om alle modules te doorlopen en sommige onderwerpen wat sneller te doorlopen. Daarmee zijn ze eerder klaar voor de Meesterproef.

Kunnen je medewerkers de modules ook los volgen?

Ja, dat is mogelijk. Je medewerkers missen dan alleen wel het voordeel van de begeleiding door VAPRO en het VAPRO Leerplatform. Je kunt de modules los bestellen in de VAPRO webwinkel.

Hoe weet je op welk niveau je medewerkers de modulaire VAPRO opleiding moeten volgen?

Je medewerkers kunnen dan het beste de VAPRO niveautoets doen. Met de VAPRO niveautoets weet je welk opleidingsniveau het beste aansluit bij het opleidbaarheidsniveau van je medewerkers.

Welke variant biedt VAPRO aan bedrijven in de tankopslag?

Module Tankopslag
VAPRO en de VOTOB Academy hebben de handen ineen geslagen. Deze samenwerking biedt bedrijven, die zich bezig houden met de bulkopslag van industriële vloeistoffen, de mogelijkheid om de modulaire VAPRO A en B opleiding uit te breiden met een module Tankopslag.

De module Tankopslag behandelt uitvoerig de volgende onderwerpen:

 • Opslagtanks, pompen, leidingen en appendages
 • Laden en lossen van trucks, zeeschepen, binnenschepen en wagons
 • Technische tekeningen (P&ID)
 • Productkennis
 • Gasmeten
 • Veiligheidscultuur
 • Milieu en omgeving
 • Energietransitie

Je medewerker ontvangt bovenop de modulaire VAPRO opleiding de volgende onderdelen:

 • Toegang tot de module Tankopslag (theorie en praktijk) via het VAPRO Leerplatform
 • 5 uur individuele begeleiding door een docent van de VOTOB Academy
 • Examen bij de module Tankopslag en – bij een voldoende resultaat – een certificaat van de VOTOB Academy

De kosten voor deze modulaire VAPRO – VOTOB Academy opleiding bedragen:
• VAPRO A: € 5.495
• VAPRO B: € 6.195

De module Tankopslag is ontwikkeld door de VOTOB Academy. De inhoud van de module is samengesteld en getoetst door leden van de VOTOB.

Kan de VAPRO modulaire opleiding ook in het Engels worden gevolgd?

Ja, dit is mogelijk voor additionele kosten á €400,- per deelnemer.
Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.