Met de modulaire VAPRO opleiding leid je je medewerkers op tot een waardevol VAPRO diploma. Dit is mogelijk op de niveaus VAPRO Basisoperator, VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C. Na het doorlopen van meerdere modules wacht de VAPRO Meesterproef als het examen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Per niveau zijn er meerdere online modules, die gemiddeld twee maanden per module duren (bij een tijdsinvestering van 10 uur per week). Elke module bestaat uit:

 • theorie met oefenvragen
 • praktijkopdrachten
 • webinars, met uitleg van een VAPRO docent
 • afsluitende toets

Na het afronden van alle modules wacht de Meesterproef als het examen. Zo kunnen je medewerkers binnen anderhalf jaar in het bezit zijn van het VAPRO diploma.

Hoe helpt VAPRO?

Om je medewerkers te helpen om zo goed mogelijk door de modules te gaan, ondersteunen wij op verschillende manieren. Dit doen we door:

 • het beschikbaar stellen van een wegwijzer en een planningstool
 • 20 uur vakinhoudelijke begeleiding door een VAPRO docent, waaronder een kick-off met de medewerker, de praktijkbegeleider en de interne examinator

Hoe kan het bedrijf zelf ondersteunen?

Het is belangrijk dat in het bedrijf een begeleider aanwezig is. De begeleider kijkt de gemaakte praktijkopdrachten na en bespreekt deze met de medewerker. Dit kost ongeveer één uur tijd per twee weken.

Daarnaast is het belangrijk dat in het bedrijf een examinator aanwezig is voor de Meesterproef.  De examinator neemt samen met een VAPRO examinator het examen af. Dit kost ongeveer acht tot tien uur tijd.

Wat kost de opleiding?

De kosten van de opleiding zijn per deelnemer (excl. btw):

 • VAPRO Basisoperator: € 4.250
 • VAPRO A: € 4.250
 • VAPRO B: € 4.950
 • VAPRO C: € 5.100

Waarom een VAPRO diploma?

Operators met een VAPRO diploma op zak:

 • zijn vakbekwame operators, die voldoen aan de norm die door de branche is bepaald
 • hebben zich grondig verdiept in het productieproces
 • hebben een zelflerend vermogen ontwikkeld
 • zijn sterk op het gebied van storing zoeken en optimaliseren
 • zijn in staat om adequaat te handelen  onder niet-routinematige omstandigheden
 • zijn snel inzetbaar op meerdere plekken in het productieproces

Veelgestelde vragen

Wat leer ik in de modules VAPRO Basisoperator?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Veilig werken in de procesindustrie

 • Werken in de procesindustrie
 • Veilig en hygiënisch werken

Module 2 Het proces (standaard)

 • Het proces op jouw werkplek
 • Grond- en hulpstoffen

Module 2 Het proces (levensmiddelen)

 • Het proces op jouw werkplek
 • Grond- en hulpstoffen

Module 3 Beheersen van het proces

 • Procesbeheersing
 • Regelen
 • Besturen
 • Beveiligen
 • Kwaliteit

Module 4 Onderhoud, ombouw en machineonderdelen (standaard)

 • Onderhoud
 • Omstellen en afstellen
 • Smeren en controleren
 • Aandrijvingen en overbrengingen
 • Verbindingen en afdichtingen
 • Reiniging

Module 4 Levensmiddelenproductie (levensmiddelen)

 • Warenkennis
 • Hygiëne en bederf
 • Conserveren
 • Reinigen
 • Voedselveiligheid

Module 5 Utilities

 • Utilities
 • Pneumatiek

Module 6 Omgaan met verstoringen

 • Storingen
 • Storingsgericht denken
 • Handelen bij verstoringen
 • Storingzoeken – probleemomschrijving
 • Problemen oplossen
 • Beheersen van mijn proces

Wat leer ik in de modules VAPRO A?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Werkingsprincipe apparatuur: transport van vaste stoffen
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: bijregelen

Module 2 Utilities

 • Communicatie
 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom(ketel)
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit

Module 3 Procesbeheersing

 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen
 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen

Module 4 Storingen en onderhoud

 • Storingen
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur
 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars

Module 5 Storingzoeken

 • Storingssoorten
 • Storingsbronnen
 • Storingsgericht denken
 • Storingsgericht denken – afwijkingen
 • Storingsgericht denken – controles
 • Storingsgericht denken – proces
 • Eerstelijns storingzoeken – besturing
 • Eerstelijns storingzoeken – probleemdefiniëring
 • Omgaan met verstoringen

Module 6 Optimalisatie

 • Voorbereiding uitvoering OEE
 • Gegevens verzamelen
 • Resultaten en conclusies
 • Oorzaken achterhalen
 • Verbetertechnieken
 • Verbeteren

Wat leer ik in de modules VAPRO B?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Werkingsprincipe apparatuur: transport van vaste stoffen
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: beïnvloeden

Module 2 Utilities

 • Communicatie
 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit
 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen

Module 3 Procesbeheersing

 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Stuurkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen

Module 4 Storingen en onderhoud

 • Storingen
 • Onderhoudstechniek
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur

Module 5 Probleem oplossen en rendement

 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars
 • Probleemanalyse
 • Statistiek
 • Druk en kracht
 • Rendement

Module 6 Storingzoeken

 • Storingssoorten en storingspatronen
 • Storingsbronnen en storingsvormen
 • Storingsgericht denken – normen bepalen
 • Storingsgericht denken – afwijkingen
 • Storingsgericht denken – controles
 • Storingsgericht denken – proces
 • Eerstelijns storingzoeken – besturing
 • Eerstelijns storingzoeken – probleemdefiniëring
 • Omgaan met verstoringen

Module 7 Optimalisatie

 • Voorbereiding uitvoering OEE
 • Gegevens verzamelen
 • Resultaten en conclusies
 • Oorzaken achterhalen
 • Verbetertechnieken

Wat leer ik in de modules VAPRO C?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: beïnvloeden
 • Communicatie

Module 2 Utilities

 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit
 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen

Module 3 Procesbeheersing en verstoringen

 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Stuurkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen
 • Storingen

Module 4 Onderhoud

 • Onderhoudstechniek
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur
 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars

Module 5 Probleem oplossen en rendement

 • Probleemanalyse
 • Statistiek
 • Druk en kracht
 • Rendement

Module 6 Projectmatig werken

 • Projectmatig werken

Kan ik de opleiding verkort volgen?

Ja, dat kan. Heb je al werkervaring als operator en/of in het verleden een mbo-diploma operator behaald? Met een deelnemersanalyse brengen we in kaart wat je al wel weet en dus niet meer hoeft te doen. Ook kun je ervoor kiezen om alle modules te doorlopen en sommige onderwerpen wat sneller te doorlopen. Daarmee ben je eerder klaar voor de Meesterproef.

Kan ik de modules ook los volgen?

Ja, dat is mogelijk. Je mist dan alleen wel het voordeel van de begeleiding door VAPRO. Je kunt de modules los bestellen in de VAPRO webwinkel.

Hoe weet ik op welk niveau ik de modulaire VAPRO opleiding moet volgen?

Je kunt dan het beste de VAPRO intredetoets doen. Met de VAPRO intredetoets weet je welk opleidingsniveau het beste aansluit bij het opleidbaarheidsniveau van je medewerkers. Bekijk meer informatie over de VAPRO intredetoets.