Zijn jouw medewerkers in bezit van het VAPRO C diploma en willen zij de procestechnologische kennis op hbo niveau verbreden en verdiepen? In samenwerking met de Hogeschool Utrecht biedt VAPRO de mogelijkheid om het VAPRO D diploma te behalen.

Je medewerkers worden in twee jaar tijd opgeleid tot procestechnoloog, via een combinatie van werken en leren. In het eerste jaar leggen zij een gedegen basis van zowel wiskundige, chemische als procestechnologische kennis. In het tweede jaar gaan zij meer de diepte in met vakken als regeltechniek, stroming en warmteoverdracht, en thermodynamica. Daarnaast stimuleert de opleiding het abstract denken.