Waarom VAPRO Blog Werken bij

REWIC - Werktuigkundige (WTK)

De opleiding Werktuigkundige (WTK) is een door de energie- en afvalbranche erkende opleiding. Het NLQF heeft de opleiding WTK bovendien ingeschaald op niveau 4.

De opleiding WTK is geschikt voor iedereen die werkt in een functie van productietechnicus in een elektriciteitscentrale. Vaak is deze opleiding zelfs vereist. Je werkt bij eenvoudige installaties en bent direct verantwoordelijk voor de ketel- of turbine-installatie. Bij uitgebreidere installaties assisteer je de hoofdwerktuigkundige (HWTK) bij de centrale bediening van de installaties.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Als vooropleiding voor de opleiding Werktuigkundige adviseren wij een operator- of een scheepswerktuigkunde diploma (mbo niveau 3).

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding WTK is een zelfstudie-opleiding en is opgebouwd uit 5 clusters. Met een gemiddelde studiebelasting van 10 uur in de week – inclusief het uitwerken van de case – kun je de totale opleiding in circa 2 á 2,5 jaar afronden.

Meer informatie over de inhoud van de clusters

We adviseren je de clusters in de aangegeven volgorde te doorlopen.

Cluster 0: Productieproces I (optioneel)
Deze introductiemodule kent geen toetsingsverplichting, maar wordt aanbevolen voor deelnemers die voor het eerst in contact komen en/of pas werken in de elektriciteitsbranche of afvalverwerkende industrie.

Deze introductiemodule bevat de volgende onderwerpen:

 • Wat is elektriciteit?
 • Welke energiebronnen kennen we?
 • Hoe wordt elektriciteit opgewekt?
 • De conventionele centrale
 • Stookinrichtingen en regelkringen.

Cluster 1: Thermodynamica, Stoomturbines en Gasturbines
Dit cluster bestaat uit drie vakken. Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Thermodynamica
Je raakt vertrouwd met onder andere de gaswetten, de begrippen in- en uitwendige energie, de eerste hoofdwet van de thermodynamica en kringprocessen. Ook besteed je aandacht aan radioactieve stoffen en ioniserende straling. En je leert in lessen Stoomtechniek de belangrijkste begrippen uit de thermodynamica, energieomzettingen, eigenschappen van stoom, het gebruik van de stoomtabel, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, het begrip entropie, het gebruik van stoomdiagrammen, het Rankine-proces en mogelijkheden tot rendementsverbetering.

Stoomturbines
Je leert uitgebreid over de werking en opbouw van de verschillende typen stoomturbines. Ook raak je vertrouwd met constructie-aspecten, de inrichting en werking van de condensatie-inrichting, toegepaste beveiligingsapparatuur, hulpsystemen, rendementsverbetering door voedingwatervoorwarming en herverhitting en bedrijfsvoering met stoomturbine-installaties.

Gasturbines
Je leert over de volgende onderwerpen: de theorie, werking en opbouw van gasturbines, de hoofdcomponenten van de gasturbine; compressor – verbrandingssysteem – turbinegedeelte, het verbrandingsproces, verbrandingssystemen en maatregelingen tot NOx-reductie, het regel- en beveiligingssysteem van een gasturbine, het onderhoud van gasturbines en materiaalaspecten en de bedrijfsvoering met de gasturbine.

Cluster 2: Ketelinstallaties, Hulpwerktuigen en Waterbehandeling
Dit cluster bestaat uit drie vakken. Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Ketelinstallaties
Je raakt vertrouwd met de inrichting en werking van verschillende typen ketelinstallaties, warmtetechniek, verbrandingstechnologie, stookinstallaties, componenten binnen en buiten de ketelinstallaties, rookgasreiniging, optredende verliezen en rendementen en de bedrijfsvoering met ketelinstallaties.

Hulpwerktuigen
Je leert de theorie, werking en inrichting van de verschillende in het centralebedrijf toegepaste pompen. Ook besteed je aandacht aan compressoren en ventilatoren, diesel- en gasmotoren, brandstof- en transportsystemen, pijpleidingen en appendages, persluchtsysteem en toegepaste brandblusinstallaties.

Waterbehandeling
Je leert meer over de eigenschappen en behandeling van water, waterbehandelingstechniek, ionenuitwisseling en membraanfiltratie, conditionering en conservering van de waterstoomcyclus en koelsystemen.

Cluster 3: Installatieonderhoud en Veiligheid in Centrales
Dit cluster bestaat uit twee vakken. Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Installatieonderhoud
In deze module staat onderhoudsmanagement in de procesindustrie centraal. Kijkend vanuit de bedieningsfunctie naar het onderhoud van de installaties leer je meer over begrippen uit de onderhoudstechniek, storingstypen en oorzaken, stellen van diagnoses, storingsaanpak, planning van reparaties en revisies, technisch rapporteren en de kenmerken van Total Productive Maintenance.

Veiligheid in Centrales
Je maakt kennis met veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit en druktoestellen. Ook leer je over de veiligheids- en gezondheidsaspecten van brandstoffen en reststoffen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het werken in besloten ruimten, warmtebelasting, straling, lawaai en brandpreventie- en bestrijding.

Cluster 4: Elektriciteitsleer, Elektrotechniek in Centrales en Procesautomatisering
Dit cluster bestaat uit drie vakken. Elk vak in dit cluster wordt afgesloten met een examen.

Elektriciteitsleer
Je maakt kennis met de elementaire begrippen uit de elektriciteitsleer zoals stroom, spanning, weerstand en geleiding, elektrische arbeid en vermogen, het elektrisch veld en magnetisme. Ook leer je over de inrichting en werking van de elektromotor, de beginselen van de wisselstroomtheorie met toegepaste schakelingen en de introductie van de draaistroomtheorie.

Elektrotechniek in Centrales
Deze module sluit aan op elektriciteitsleer. Je leert meer over het drie- en vierleidernet, draaistroommotoren, de theorie, opbouw en beveiliging van transformatoren, de opbouw en eigenschappen van generatoren, de spanningsregeling, het werkdiagram van generatoren, toegepaste elektrische beveiligingen van generatoren, elektrische meettechniek en veiligheid en voorschriften voor elektrische installaties.

Procesautomatisering
In deze module behandel je de VAPRO boeken Procesbeheersing (met uitzonder van de hoofdstukken over SPC en Fuzzyregelaars). Ook is er een losse, korte aanvulling over de besturing en beveiliging van centrales en de PLC-techniek. Je maakt kennis met algemene begrippen, symbolen en schema’s. Ook raak je vertrouwd met de regel- en besturingstechniek, waaronder PLC-techniek. Tot slot besteed je aandacht aan de grondbeginselen van de meettechniek, de uitvoering van druk-, niveau-, temperatuur-, en doorstroommetingen en transmitters en schakelaars.

Cluster 5: Productieproces II
Deze module is de afsluitende module van de WTK opleiding. Dit cluster wordt afgesloten met een examen en een eindcasus.

Je leert meer over het overzicht en de typering van productie-eenheden, het productieproces van conventionele centrales en kolengestookte centrales, de warmte-krachtkoppeling, de Steg-installatie in basisuitvoering, de regeling en besturing van productieproceseenheden, de inrichting en werking van afvalverbrandingsinstallaties en milieuaspecten van elektriciteitsproductie.

Vragen over de opleiding? Bekijk hier de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Wat zijn de kosten van de opleiding WTK?

Meer informatie over de totale opleidingskosten is terug te vinden bij de veelgestelde vragen.

Wanneer heb je het WTK diploma behaald?

Om het WTK diploma te behalen, moet je alle modules en de casus met een voldoende afronden. Daarnaast moet je minstens één jaar bedieningservaring hebben opgedaan in een elektriciteitscentrale of een vergelijkbaar industrieel bedrijf. Je werkgever kan je praktijkervaring bekrachtigen door een ingevuld praktijkverklaringsformulier aan te leveren.

Ben je geslaagd? Dan kun je doorstromen naar de opleiding Hoofdwerktuigkundige (HWTK).

Kun je de WTK opleiding ook klassikaal volgen?

Ja, dat kan. Je kunt de WTK opleiding ook volgen als driejarige BBL-opleiding (in combinatie met de mbo niveau opleiding Operator C). De opleiding start in september of januari van elk jaar. Je volgt klassikale lessen op donderdag (40 weken per jaar) bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Als vooropleiding verwachten wij een relevante techniekopleiding mbo-niveau 3.

De kosten per jaar zijn € 3.450. Het is mogelijk om voor deze opleiding de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

Met het behalen van deze opleiding behaal je het mbo-diploma Operator C (niveau 4). Bij voldoende werkervaring ontvang je bovendien een WTK diploma.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gasturbines
 • Stoomtechniek
 • Waterbehandeling
 • Ketelinstallaties
 • Productiebeheer/bedrijfskunde/projectmanagement
 • Elektriciteitsleer
 • Natuurkunde, scheikunde en wiskunde
 • Onderhoudsmanagement
 • Procestechnologie
 • Milieutechniek
 • Communicatie en leiderschap

Bekijk de brochure

Hoe weet je of je voldoende kennis hebt om aan de WTK opleiding te beginnen?

REWIC heeft een WTK intredetoets ontwikkeld om te testen of je kennis voldoende is om met de WTK opleiding te starten. Met de WTK intredetoets toetsen we je kennis op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en werktuigbouwkunde. De uitkomst van de toets geeft een indicatie of er nog voorgeschakeld moet worden en zo ja, op welke onderwerpen.

De intredetoets bestaat uit dertig vragen. Je mag de toets thuis of op het werk maken met gebruikmaking van een VAPRO tabellenboek. De duur van de toets is gemaximaliseerd op 2,5 uur. De kosten voor de intredetoets zijn € 180 per persoon (excl. eventuele kosten voor een VAPRO tabellenboek).

De uitkomst ontvang je binnen twee weken in de vorm van een advies.

Inschrijven voor de WTK intredetoets kan via de inschrijfpagina.